Lub Nkoj Caij Nkoj-Ua kom koj zoo tshaj plaws ntawm kev noj qab haus huv!

Lub nkoj nquam nkoj yuav pib txij hnub Saturday no thiab kav ntev txog 3 hnub txog rau hnub Monday. Peb yuav pib ua haujlwm rau hnub Tuesday tom qab hnub so.

Peb xav koj txhua qhov zoo tshaj plaws kev noj qab haus huv!

 

Cov hnub so hauv xyoo 2021.

 

1 year's Xyoo Tshiab: Lub Ib Hlis 1-3, 2021

2 、 Lub Caij Nplooj Hlav Caij Hlob: Lub Ob Hlis 11-17

3 、 Hnub So Lub Qhov Ntxa: Lub Plaub Hlis 3-5

4 Day Hnub Ua Haujlwm: Lub Tsib Hlis 1-5

5 、 Zaj Sib Tw Caij Nkoj: Lub Rau Hli 12-14

6-Mid Caij Nplooj Ntoos Zeeg: Lub Cuaj Hli 19-21

7 、 Lub Tebchaws Hnub: Lub Kaum Hli 1-7


Sijhawm Tshaj Tawm: Lub Yim Hli-09-2021